Kursy

Kurs dla dzieci

„Łatwiej i lepiej się uczę, bo SZYBKO CZYTAM”

Twoje dziecko po ukończeniu kursu będzie:

 • kilkakrotnie szybciej się uczyło, także języków obcych,
 • łatwiej zdawało sprawdziany, egzaminy, testy, maturę,
 • czytało około pięciokrotnie szybciej ze zrozumieniem,
 • łatwiej zapamiętywało daty, słówka, definicje, wiersze,
 • wolne od kłopotów dyslektycznych,
 • miało lepsze oceny – szansa na lepszą szkołę i przyszłość,
 • poświęcało mniej czasu na uczenie się, a więcej na odpoczynek.

Kurs jest przeznaczony dla dzieci:

pragnących łatwiej i skuteczniej się uczyć, czytać szybciej ze zrozumieniem i wszechstronnie rozwijać się intelektualnie (myślenie kreatywne i logiczne, sprawne kojarzenie, wyćwiczona pamięć i koncentracja)

oraz dla dzieci mających: problemy z koncentracją , problemy z czytaniem, kłopoty z pamięcią , trudności z uczeniem się, podejrzenia lub rozpoznaną dysleksję lub dysleksję rozwojową oraz dla dzieci niemających powyższych kłopotów.

Zarys programu:

 1. Wszechstronny trening pamięci.
 2. Doskonalenie dotychczasowej techniki czytania i nauka szybkiego czytania z dużym zrozumieniem czytanego tekstu.
 3. Ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi.
 4. Zastosowanie technik pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie dat, pojęć i słówek z języka  obcego oraz dużych zbiorów informacji.
 5. Tworzenia notatek nieliniowych do przedmiotów szkolnych, które pomagają lepiej zapamiętywać i przypominają  informacje.
 6. Praktyczne zastosowanie metod skracających czas uczenia się i podnoszących jego efekty.
 7. Nowoczesne sposoby nauki ortografii.
 8. Zasady organizacji czasu i planowania nauki.
 9. Trening twórczego myślenia  rozwijanie wyobraźni.
 10. Nauka logicznego myślenia.
 11. Kinezjologia edukacyjna.
 12. Ćwiczenia rozwijające  emocjonalnie.
 13. Trening podnoszący wiarę we własne możliwości.
 14. Praktyczne radzenie sobie z emocjami.
 15. Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 16. Kształtowanie umiejętności społecznych.

 

Kurs dla młodzieży, studentów i dorosłych

KURS SZYBKIEGO CZYTANIA, UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA

Po co Ci szybkie czytanie lepsza pamięć i koncentracja?

 • bo jest sesja, matura, egzamin, test…
 • bo książki mają XXX stron a uczeń mało czasu …
 • bo podręcznik akademicki kilkaset stron
 • bo stosy dokumentów w pracy …

Skrócony program kursu:

 • Nauka 7 technik szybkiego czytania z zachowaniem rozumienia czytanego tekstu
 • Techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętywanie i przypominanie
 • Ćwiczenia usprawniające koncentrację
 • Techniki szybkiego uczenia się pozwalające skrócić czas nauki o połowę
 • Nauka nowoczesnego notowania nieliniowego
 • Strategie uczenia się (systemy powtórkowe)
 • Techniki motywacyjne (na podstawie NLP)
 • Techniki zarządzania czasem
 • Techniki radzenia sobie ze stresem (zastosowanie technik relaksacyjnych)
 • Elementy mentalnego treningu aktywizacyjnego i wiele innych metod przydatnych w nauce i życiu zawodowym.

Więcej