Ortografia dla dzieci

Kurs ortografii dla dzieci


Kurs ortografii obejmuje przyswojenie zasad i pisowni wyrazów z u, ó, ż, rz, h, ch, om, on, ą dla klas 2-3 i 4-6 SP.

Natomiast zajęcia dla dzieci starszych obejmują rozszerzony program ortografii.
W obu grupach wykorzystywane są techniki szybkiego zapamiętywania, wierszyki ortograficzne i praca ze słownikiem języka polskiego oraz dużo powtórek.

W czasach nowoczesnych platform informatycznych ułatwiających komunikację w obcym języku nawet bez jego znajomości, receptą na sukces człowieka jest umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.
Zapraszamy na naukę poprawnej pisowni i ortografii na wesoło!

Czas: 8 godzin
Tryb pracy:
soboty od 12.30-14.30

Kolejna edycja kursu ortografii dobiega końca i miło nam słyszeć od dzieci pytania i prośby o przedłużenie kursu.

Dlatego też, specjalnie dla chętnych do pozostania z nami na dalszym etapie rozpoczynamy zapisy do grupy teatralnej. Zajęcia związane z ortografią, czytaniem, szybkim uczeniem się tekstów dążą na zakończenie do formy przedstawienia, do którego przygotowujemy dzieci. Tematem przewodnim najbliższego spotkania będą baśnie. Dzieci z problemami w pisaniu, czytaniu doświadczą, jak uczenie się może być przyjemne, gdy robią to w inny sposób. Dzieci nieśmiałe zyskują doświadczenie i możliwość pokazania własnych mocnych stron. Dzieci z trudnościami w skupieniu uczą się koncentracji na szybkim opanowani własnej roli i współpracy w grupie.

Dla dzieci wymagających indywidualnej opieki oraz osób zainteresowanych poprawą pisowni w języku polskim możliwe są zajęcia indywidualne. Cena zależna jest od ilości zajęć w miesiącu. Po napisaniu wstępnego testu z ortografii i pierwszych zajęciach, ustalany jest indywidualny sposób pomocy dziecku w nauce podczas pracy z grupą. Na zajęcia dzieci przynoszą również własne podręczniki do języka polskiego.

Kontakt tel.: 731 474488