POWTÓRKA Z POLSKIEGO

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług z nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży.

Dla klas 7-8 zajęcia warsztatowe z repetytorium przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

– 16 godzin zegarowych, spotkania raz w tygodniu

– tematy z repetytorium ósmoklasisty

– przygotowanie do testu

– powtórka dostosowana do potrzeb ucznia

  • lektury, zasady pisowni, gramatyka, ortografia

– możliwość przejścia na zajęcia indywidualne

Dla dzieci z klas 5-6 i 7-8 warsztaty literackie z możliwością nauki pisania.

– celem jest wykształcenie umiejętności pisania

– przegląd gatunków literackich

– ćwiczenia stylu

– dobór środków stylistycznych

-kształcenie umiejętności opisów charakterystyk bohaterów, budowy i kompozycji utworu, dialogu i monologu, konstrukcje świata przedstawionego, stylizacji językowej

– wiele ćwiczeń ze wsparciem polonisty

NIE WARTO UCZYĆ SIĘ SAMEMU, GDY Z PROFESJONALNYM WSPARCIEM ŁATWIEJ, SZYBCIEJ I CIEKAWIEJ

Dla wszystkich zainteresowanych indywidualnym wsparciem z języka polskiego możliwe są korepetycje.

Dla osób chcących polubić, zrozumieć i zapamiętać polską ortografię polecamy nasz kurs „Ortografia na wesoło”.

Zajęcia prowadzi doświadczony pedagog i polonista z zamiłowania.