Dla dzieci

WARSZTATY DLA DZIECI (szkoła podstawowa)

Jak dobrze rozmawiać? Podstawy komunikacji między ludźmi

Czas trwania: 12 godzin
Cel zajęć: nauczenie dzieci podstawowych zasad skutecznego porozumiewania się z rówieśnikami oraz dorosłymi oraz przygotowanie ich na świadome rozwijanie w przyszłości kompetencji komunikacyjnych.
Tematyka: schemat komunikacji między ludźmi; czynniki wspomagające i utrudniające komunikację; aktywne słuchanie; elementy perswazji; komunikacja niewerbalna; elementy komunikacji międzykulturowej; autoprezentacja; elementy wystąpień publicznych.

Książki bez tajemnic: warsztaty literackie dla dzieci

Czas trwania: 10 godzin
Cel zajęć: rozwinięcie umiejętności świadomego czytania i odbioru tekstów literackich; uwrażliwienie na tekst literacki; wyrobienie podstawowych umiejętności z zakresu odbioru literatury; przygotowanie dzieci do samodzielnego poruszania się wśród tekstów literackich.
Tematyka: świadome czytanie i odbiór literatury, wprowadzenie do analizy tekstu literackiego, podstawowe pojęcia (m.in. styl, wątek, motyw, bohater, rodzaj, gatunek).