Dla młodzieży

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY (starsze klasy SP i liceum)
Spotkania raz w tygodniu po 2 godziny

Udana komunikacja interpersonalna

Czas trwania: 12 godzin
Cel zajęć: rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych u młodzieży; wyrobienie pozytywnych i skutecznych nawyków komunikacyjnych; przygotowanie do sprawnego i efektywnego porozumiewania się z ludźmi w dorosłym życiu.
Tematyka: komunikacja interpersonalna; style komunikacji; komunikacja werbalna i niewerbalna; perswazja; asertywność; autoprezentacja; aktywne słuchanie; elementy wspomagające i zakłócające komunikację; komunikaty „TY” i komunikaty „JA”; efektywne przekazywanie krytyki i pochwały.

Cena: 460 zł w mini grupie

Kreatywne pisanie

Czas trwania: 16 godzin
Cel zajęć: wzbogacenie umiejętności wyrażania myśli na piśmie; rozwinięcie warsztatu pisarskiego młodzieży; zachęcenie do podjęcia własnych prób literackich; wskazanie skutecznych narzędzi pisarskich, przygotowanie do samodzielnego tworzenia tekstów (literackich i użytkowych) w przyszłości.
Tematyka: warsztat pisarski i jego narzędzia; budowa dialogów; tworzenie opisów; kreacja świata przedstawionego i bohaterów; planowanie fabuły, akcji i wątków; niezbędne zaplecze pisarskie; rodzaju i gatunki literackie w pisarskiej praktyce.

Cena: 480 zł w mini grupie

Wystąpienia publiczne na sześć plus

Czas trwania: 12 godzin
Cel zajęć: wykształcenie umiejętności potrzebnych podczas wystąpień publicznych; wyćwiczenie skutecznych technik komunikacyjnych; radzenie sobie ze stresem; opanowanie zasad perswazji i udanej argumentacji; dobre wykorzystywanie mowy ciała podczas wystąpień.
Tematyka: komunikacja werbalna (słowa siły; komunikaty „TY” i komunikaty „JA”); komunikacja niewerbalna (otoczenie; dystans; przestrzeń i przedmioty jako komunikaty niewerbalne; głos; mowa ciała); radzenie sobie ze stresem; autoprezentacja; korzystanie z materiałów pomocniczych; perswazja i argumentacja.

Cena: 460 zł w mini grupie

Jak to jest napisane: warsztaty literackie dla młodzieży

Czas trwania: 16 godzin
Cel zajęć: pogłębienie świadomego odbioru literatury pięknej; zachęcenie do aktywnego czytelnictwa; poszerzenie horyzontów czytelniczych.
Tematyka: przypomnienie i poszerzenie znajomości pojęć z zakresu literatury; pogłębianie umiejętności świadomego czytania i odbioru tekstów literackich; analiza stylu wybranych pisarzy; analiza wątków, motywów, kreacji bohaterów, poruszanej tematyki w dziełach wybranych autorów, gatunków i epok.

Cena: 480 zł w mini grupie