Dla rodziców

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Warsztat dla rodziców dzieci z kursu szybkiego czytania.
Czas trwania: 4 x po 2 godziny w trakcie roku szkolnego
Cel zajęć: zapoznanie z metodą szybkiego czytania, ćwiczeniami z podręcznika dzieci, umiejętność wyrobienia poprawnego nawyku uczenia się dziecka,umożliwienie tworzenia dzięki komunikacji pozytywnej domowej atmosfery.
Tematyka: szybkie czytanie, techniki pamięci, koncentracja, motywacja u dziecka, sposoby pozytywnej motywacji do nauki, elementy psychologii i neurodydaktyki pomocne w procesie uczenia się.

Jak rozmawiać, żeby nie zwariować? Udana komunikacja z własnym dzieckiem

Czas trwania: 8 godzin
Cel zajęć: usprawnienie komunikacji między rodzicami a dziećmi; wyrobienie w rodzicach dobrych nawyków komunikacyjnych; umożliwienie tworzenia dzięki komunikacji pozytywnej domowej atmosfery.
Tematyka: aktywne słuchanie; komunikaty „TY” i komunikaty „JA”; efektywne przekazywanie krytyki i pochwały; zasady porozumienia bez przemocy; elementy mediacji; komunikacja niewerbalna.

Przez teatr do dorosłości: wykorzystanie wizyty w teatrze do pogłębienia relacji rodzinnych i sprawności intelektualno-emocjonalnej dziecka

Czas trwania: 8 godzin
Cel zajęć: uświadomienie potencjału tkwiącego w wizytach dziecka (z rodzicami lub szkołą) w teatrze; wyćwiczenie sposobów udanego wprowadzania dziecka w teatr i oswajanie z nim; uczenie dziecka odbioru spektakli teatralnych; wzmacnianie i pogłębianie relacji rodzinnych dzięki teatrowi.
Tematyka: elementy pedagogiki teatralnej; wymyślanie własnych warsztatów teatralnych, rozmawianie z dzieckiem na „trudne tematy” poruszane w teatrze; „baza dobrych adresów” wspierających rodziców w efektywnym korzystaniu z oferty teatralnej.