INSPIRUJĄCE PONIEDZIAŁKI Z EDU: PRZEPISY NA SKUTECZNOŚĆ

SMART, CZYLI SZANSE NA REALIZACJĘ CELU

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektórzy doprowadzają swoje plany od początku do końca, inni utykają gdzieś w połowie, a jeszcze inni nie wychodzą poza planowanie lub nawet nie pozwalają sobie na snucie planów? W dużej mierze decyduje o tym nasz poziom skuteczności, umiejętności przekładania wizji na działania i podejście do własnych marzeń oraz sposobu ich urzeczywistniania.

Bardzo ciekawą rozmowę o skuteczności przeprowadziła Magda Brzezińska z Anną Srebrną, psychologiem i coachem, w jednym z zeszłorocznych „Charakterów”. Jednym ze szczególnie interesujących zagadnień jest metoda S.M.A.R.T.: „od angielskiego Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined. Cel powinien być prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie. [...] ważnym aspektem celu jest również to, że powinien być atrakcyjny [...]. Ma nam być fajnie w tej przyszłości, którą sobie wizualizujemy. Oczywiście im jest on bardziej szczegółowy, tym łatwiej jest nam nie tylko o nim mówić, ale również dotknąć go, poczuć, zmierzyć. Dlatego określanie celu w czasie pomaga nam go zaktualizować. Co kilka miesięcy robimy sobie remanent: co już osiągnęliśmy, a czego jeszcze nam brakuje. Szansa na realizację celu rośnie, gdy jest on ważny, atrakcyjny i daje nam poczucie, że zmieniamy swoje życie na lepsze, że lepiej nam będzie w punkcie B niż w punkcie A. Co to »lepiej« oznacza dla każdej osoby, to już indywidualna kwestia”.

PIĘĆ LAT I PÓŁ GODZINY

Niektórzy zalecają tworzenie planów i wyznaczanie sobie celów na kolejny rok, pięć lat, dekadę – to pozwala stworzyć sobie wizję tego, do czego dążymy, nadaje życiu poczucie sensu, umożliwia wybranie spraw, zjawisk i wydarzeń, które stanowią dla nas wartość, a także daje szansę kontrolowania naszych poczynań i stwierdzania, czy z kolejnymi dniami, miesiącami, latami zbliżamy się do swych pragnień.

Pojawia się jednak także całkowicie odwrotna sugestia: „wyznacz sobie cele na najbliższe pół godziny. Można sobie nawet ustawić dzwonek w komórce na te pół godziny. I po półgodzinie wyznaczam sobie cele na następne pół godziny. Na przykład jadę gdzieś samochodem, droga zajmuje mi dwie godziny. I mogę sobie wtedy robić takie ćwiczenia co pół godziny. [...] przecież można sobie wyznaczać na te pół godziny taki cel: chcę przez ten czas przejechać bezpiecznie 40 kilometrów w dobrym nastroju. Więc włączam sobie miłą muzykę i uważnie jadę. Po tej pół godzinie czuję swój sukces, mówię »udało się«. [...] To mogą być prawie nieznaczące cele, ale, po pierwsze, w ten sposób ćwiczymy nasz umysł w tym, czego chcemy, jak mamy się czuć i gdzie mamy być. Po drugie, ćwiczymy swój umysł w świętowaniu sukcesów”.

SIEDEM SPOSOBÓW NA SKUTECZNOŚĆ

W książce 7 nawyków skutecznego działania Stephen R. Covey wylicza sposoby, które sprawiają, że skuteczność przestaje być tylko piękną wizją, a staje się rzeczywistością. Trzonem skutecznego działania są wiedza, pragnienie i umiejętności. A same nawyki? Ich esencja znajduje się w cytowanym dziś tekście:

1. Bądź proaktywny

Weź odpowiedzialność za to, co się dzieje, i przejmuj inicjatywę. Nie czekaj, aż coś się wydarzy albo ktoś się Tobą zajmie.

2. Zaczynaj z wizją końca

Określ, do czego zmierzasz, jaka jest Twoja misja życiowa i wartości. Będziesz wtedy wiedzieć, czy to, co się dzieje, przebiega według właściwego scenariusza.

3. Rób najpierw to, co najważniejsze

Naucz się zarządzać czasem. Ustal priorytety i działaj zgodnie z nimi.

4. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana

Sukces jednej osoby wcale nie musi być osiągany kosztem drugiej. W interakcjach z innymi dąż do tego, by wszystkie strony były zadowolone.

5. Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumiany

Słuchaj drugiej osoby z empatią. Swoje stanowisko prezentuj w sposób jasny i zrozumiały, wyrażając zrozumienie dla interesów drugiej strony – zwiększysz w ten sposób wiarygodność swojego przekazu.

6. Synergia

Pamiętaj, że całość to coś więcej niż suma części. Synergia, zrodzona na bazie wysokiego zaufania panującego w grupie, pozwala znaleźć najlepsze rozwiązanie.

7. Ostrzeżenie piły

Polega na ciągłym rozwoju, wymaga opanowania pozostałych nawyków, szlifowania ich i wcielania w życie”.

No to... bierzemy się za wcielanie tych punktów w życie. Nie tylko w poniedziałki.