Warsztaty dla rodziców

WARSZTAT Z ELEMENTAMI KURSU UCZENIA SIĘ

Cel zajęć: zapoznanie z metodą szybkiego czytania, metodami aktywnego uczenia się, relaksacji dziecka, technikami motywowania, osiąganie celów dzięki pozytywnej komunikacji z dzieckiem

Tematyka: szybkie czytanie, techniki pamięci, koncentracja, metody relaksacji, elementy psychologii i neurodydaktyki pomocne w procesie uczenia się.

WARSZTATY UDANEJ KOMUNIKACJI Z DZIECKIEM. 


Metoda oparta na empatii. 
Komunikacja bez przemocy i języki miłości.

Cel zajęć: usprawnienie komunikacji między rodzicami a dziećmi; wyrobienie w rodzicach dobrych nawyków komunikacyjnych; pozytywne rozwiązywanie konfliktów

Tematyka: aktywne słuchanie; komunikaty „TY” i komunikaty „JA”; efektywne przekazywanie krytyki i pochwały; zasady porozumienia bez przemocy; elementy mediacji; komunikacja niewerbalna.


KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje obejmują osobne spotkania z dzieckiem, spotkania indywidualne z rodzicem i kończące spotkania z dzieckiem podczas procesu uczenia się. 
Rodzic otrzymuje wskazówki wspierające lepszą komunikację z dzieckiem i narzędzia ułatwiające motywację do uczenia się. 
Spotkania mogą być jednorazowe lub cykliczne w zależności od potrzeby.