DLA STUDENTÓW

Kursy szybkiego czytania, uczenia się dla studentów i dorosłych z elementami koncentracji uwagi w formie zajęć stacjonarnych z możliwością rozszerzenia na zajęcia online z trenerem. Zajęcia w formie kursu 3-4-tygodniowego.

Intensywne zajęcia z książką, podręcznikami przy uczeniu się uczenia wykorzystują szybkie czytanie, kreatywne notatki, techniki zapamiętywania. Żeby się tego nauczyć, trzeba to zrobić. Z nami jest to możliwe.

Kursanci pracują nad zwiększeniem własnej wydajności pracy dzięki treningowi poprawnego oddechu z elementami wizualizacji, treningu koncentracji uwagi i pamięci oraz poprzez poznanie szybszych technik pracy z tekstem.

Spotkania grupowe od 10 lipca 2021 roku.

Zajęcia indywidualne możliwe w każdej chwili po telefonicznym ustaleniu godzin spotkania.

Zgłoszenia i informacje:

731 474488

szczecin@akademiaedukacji.pl