DLA STUDENTÓW

Kursy szybkiego czytania, uczenia się dla studentów i dorosłych z elementami koncentracji uwagi w formie zajęć stacjonarnych z możliwością rozszerzenia na zajęcia online z trenerem. Zajęcia w formie kursu 3-4-tygodniowego.

Intensywne zajęcia z książką, podręcznikami własnymi przy uczeniu się uczenia wykorzystują szybkie czytanie, kreatywne notatki, techniki zapamiętywania.

Kursanci pracują nad zwiększeniem własnej wydajności pracy dzięki treningowi poprawnego oddechu z elementami wizualizacji, treningu koncentracji uwagi i pamięci oraz poprzez poznanie szybszych technik pracy z tekstem.

Termin pierwszego spotkania w sobotę 6 marca 2021 roku o godz. 10.00.

Zajęcia indywidualne możliwe w każdej chwili po telefonicznym ustaleniu godzin spotkania.

Zgłoszenia i informacje:

731 474488

szczecin@akademiaedukacji.pl