WAKACYJNE ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY

            Zapraszamy młodzież na tygodniowe zajęcia kursu szybkiego czytania i uczenia się.        

Skumulowanie godzin zajęć od poniedziałku do piątku pozwala w krótkim czasie intensywnych ćwiczeń osiągnąć maksymalne efekty. 

Brak szkoły i lato sprzyjają nauce bez stresu. 

          Zapraszamy osoby, które nie mają czasu w ciągu roku szkolnego na spotkania z książką dla przyjemności. 

Zajęcia prowadzone tylko za pomocą ciekawych książek. Kursanci uczą się jak szybciej pracować z tekstem, zapamiętywać, zarządzać zajęciami w ciągu dnia, lepiej planować naukę, kreatywnie notować. 

 

Zajęcia w małych grupach do 4 osób. W godzinach przedpołudniowych ustalanych z grupą. 

 

Pierwsze spotkanie w poniedziałek 24 czerwca o godz. 10.00-12.00

Zakończenie zajęć w piątek 28 czerwca o godz. 9.00.

Zapisy i zapytania tel.: 731474488 lub e-mail: szczecin@akademiaedukacji.pl