Dla studentów - czytanie

INTENSYWNY KURS SZYBKIEGO CZYTANIA, ZAPAMIĘTYWANIA I KONCENTRACJI UWAGI

Możliwe do osiągnięcia korzyści po ukończeniu kursu:

 • Kilkakrotnie szybciej się uczysz, także języków obcych.
 • Masz lepszą pamięć i koncentrację.
 • 3 razy szybciej czytasz ze zrozumieniem.
 • Osiągasz wyższe wyniki w nauce i pracy.
 • Sprawniej funkcjonuje Twój intelekt.
 • Pewniej odpowiadasz na egzaminach.
 • Masz więcej czasu na hobby

Uwaga! Osoby z dysleksją bardzo chwalą sobie nasz kurs, bo zyskują więcej!  Dostają metody ułatwiające im rozumienie tekstu z mniejszym wysiłkiem.

W programie kursu m.in.:

 • Nauka 7 technik szybkiego czytania z zachowaniem rozumienia czytanego tekstu
 • Techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętywanie i przypominanie
 • Ćwiczenia usprawniające koncentrację
 • Techniki szybkiego uczenia się pozwalające skrócić czas nauki o połowę
 • Szybkie notowanie za pomocą map myśli
 • Strategie uczenia się (systemy powtórkowe)
 • Techniki motywacyjne (na podstawie NLP)
 • Techniki zarządzania czasem
 • Techniki radzenia sobie ze stresem (zastosowanie technik relaksacyjnych)
 • Elementy mentalnego treningu aktywizacyjnego i wiele innych metod przydatnych w nauce i życiu zawodowym dostosowanych do potrzeb grupy.

DWUMIESIĘCZNY KURS SZYBKIEGO CZYTANIA, UCZENIA SIĘ I KONCENTRACJI UWAGI

Program obejmuje zgłębienie tematów z kursu intensywnego i wydłużenie czasu pracy na materiałach własnych pod opieką trenera prowadzącego.

Oferta kierowana do osób, które mogą uczestniczyć dwa miesiące w zajęciach dwa razy w tygodniu po 90 minut lub w soboty po 3 godziny.