Dla dzieci - czytanie

Kurs szybkiego czytania dla dzieci

„Łatwiej i lepiej się uczę, bo SZYBKO CZYTAM”

Dla dzieci ze szkół podstawowych w wieku 8-12 lat (klasy 2-3 oraz 4-6). 
 

Twoje dziecko po ukończeniu kursu będzie:

 • kilkakrotnie szybciej się uczyło, także języków obcych,
 • łatwiej zdawało sprawdziany, egzaminy, testy, maturę,
 • czytało około pięciokrotnie szybciej ze zrozumieniem,
 • łatwiej zapamiętywało daty, słówka, definicje, wiersze,
 • wolne od kłopotów dyslektycznych,
 • miało lepsze oceny – szansa na lepszą szkołę i przyszłość,
 • poświęcało mniej czasu na uczenie się, a więcej na odpoczynek.

 

Kurs jest przeznaczony dla dzieci:

 • pragnących łatwiej i skuteczniej się uczyć, czytać szybciej ze zrozumieniem i wszechstronnie rozwijać się intelektualnie (myślenie kreatywne i logiczne, sprawne kojarzenie, wyćwiczona pamięć i koncentracja)
 • oraz dla dzieci mających: problemy z koncentracją , problemy z czytaniem, kłopoty z pamięcią , trudności z uczeniem się, podejrzenia lub rozpoznaną dysleksję lub dysleksję rozwojową oraz dla dzieci niemających powyższych kłopotów.

 

Zarys programu:

 1. Wszechstronny trening pamięci.
 2. Doskonalenie dotychczasowej techniki czytania i nauka szybkiego czytania z dużym zrozumieniem czytanego tekstu.
 3. Ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi.
 4. Zastosowanie technik pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie dat, pojęć i słówek z języka  obcego oraz dużych zbiorów informacji.
 5. Tworzenia notatek nieliniowych do przedmiotów szkolnych, które pomagają lepiej zapamiętywać i przypominają  informacje.
 6. Praktyczne zastosowanie metod skracających czas uczenia się i podnoszących jego efekty.
 7. Nowoczesne sposoby nauki ortografii.
 8. Zasady organizacji czasu i planowania nauki.
 9. Trening twórczego myślenia  rozwijanie wyobraźni.
 10. Nauka logicznego myślenia.
 11. Kinezjologia edukacyjna.
 12. Ćwiczenia rozwijające  emocjonalnie.
 13. Trening podnoszący wiarę we własne możliwości.
 14. Praktyczne radzenie sobie z emocjami.
 15. Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 16. Kształtowanie umiejętności społecznych.

 

Kurs nauki czytania

„Pierwsze słowa”

Dla dzieci w wieku 6-7 lat.

Informacje o zajęciach:

Zajęcia indywidualne lub grupowe do 4 osób dla dzieci znających większość liter z alfabetu polskiego.

Zajęcia indywidualnie dostosowane do poziomu umiejętności dziecka. Celem spotkań jest nauka słówek i umiejętność czytania krótkich zdań.

Dodatkowo dzięki efektywnemu treningowi zwiększa się poziom koncentracji oraz łatwość pracy z tekstem. Odpowiednio dobrane ćwiczenia z motoryki małej, terapi ręki i oczu oraz trening pamięci dla dzieci młodszych ułatwiają samodzielną pracę z pierwszym poziomem książek do samodzielnego czytania dla dzieci.