Dysgrafia

Pojawiające się problemy w okresie szkolnym związane z nauką i koncentracją są najczęściej przypisywane jako rezultat dysleksji lub ADHD. O dysgrafii słyszy się znacznie rzadziej, co wcale nie oznacza, że należy bagatelizować objawy dysgrafii i nie szukać trafnej diagnozy oraz skutecznego leczenia. Wciąż wiemy zbyt mało na temat dysgrafii oraz tego jak ją leczyć. To jednak problem wielu osób z naszego otoczenia i to nie tylko dzieci w wieku szkolnym, ale również osób dorosłych.

Problemy z pisaniem w dzieciństwie mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje. Ostatecznie od pisania oraz czytania zależy cały sukces edukacyjny, ponieważ głównie na tych umiejętnościach opiera się nauka. Dysgrafia może skutkować różnymi problemami z uczeniem się i koncentracją, dlatego trzeba poznać metody, które mogą pomóc w poprawie objawów dysgrafii i zapobiec problemom w nauce oraz późniejszym w życiu dorosłym.

Co to jest dysgrafia?

Dysgrafia to zaburzenie umiejętności pisania. Charakteryzuje się nieczytelnym zapisem, który jest trudny do rozczytania zarówno dla rodzica, nauczyciela, jak również samego dziecka. W życiu dorosłym problem ten rzutuje na wiele obszarów życia zawodowego i prywatnego. U niektórych osób dysgrafia jest powiązana z innymi zaburzeniami uczenia się, takimi jak dysleksja czy dysortografia lub z problemami wymowy.

Głównym objawem jest opisany powyżej problem z pisaniem. Dlatego też, jeśli zauważymy, że pomimo ćwiczeń dziecko nadal ma trudności z pisaniem, należy skonsultować się ze specjalistą w celu zbadania, czy przyczyną jest właśnie dysgrafia. Objawy zaczynają się pojawiać około szóstego roku życia i są zauważalne w szkole, dlatego często pierwsze informacje na temat objawów dysgrafii można otrzymać od nauczyciela.

Kurs szybkiego czytania ze zrozumieniem, uczenia się i koncentracji uwagi a leczenie dysgrafii

Podczas zajęć szybkiego czytania kursanci skupiają się na obszarach związanych z głównymi trudnościami wpływającymi na naukę. Szybkie czytanie, rozumienie czytanego tekstu, koncentracja, a także ćwiczenia poprawy pisania to specjalnie opracowane techniki umożliwiające skorygowanie objawów dysgrafii i pozwalające na opanowanie pisania w stopniu umożliwiającym swobodną naukę, pracę oraz codzienne funkcjonowanie. Problem dysgrafii bez wdrożenia odpowiednich ćwiczeń, najlepiej na jak najwcześniejszym etapie rozwoju, nie rozwiąże się sam a zaległości w nauce i trudności w pracy mogą być niezwykle ciężkie do nadrobienia. Kurs szybkiego czytania i uczenia się to szansa na komfortowe kontynuowanie nauki i nieograniczony niczym rozwój osobisty.