Dysleksja

Problem dysleksji dotyka coraz więcej osób w różnym wieku. Wbrew ogólnemu przekonaniu nie jest to zaburzenie sprawiające trudności jedynie w wieku szkolnym. Cierpi na nią wielu dorosłych, rzutując często na ich życie zawodowe oraz prywatne. Na szczęście pojawia się coraz więcej metod, które pozwalają na znaczne zniwelowanie tego zaburzenia. Nie wolno więc pozwolić na to, aby dysleksja zaburzała rozwój osobisty, naukę czy ograniczała sukcesy w pracy. Trzeba podejmować działania, korzystając z najnowszych metod na jak najwcześniejszym etapie, aby szybko skorygować i zminimalizować problemem i móc w pełni korzystać z własnych talentów oraz możliwości.

Czym jest dysleksja?

Dysleksja to zaburzenie objawiające się problemami z nauką czytania i pisania, związane z problemami neurorozwojowymi, dlatego też pierwsze objawy dysleksji można zauważyć już w dzieciństwie. Objawia się trudnościami z czytaniem już na początku nauki, a także rozumieniu tego co się czyta. Również pisanie obrazuje objawy dysleksji. Błędy, mylenie liter i trudne do rozczytania pismo, może wskazywać na dysleksję. Jeśli nie podejmie się żadnych kroków w kierunku diagnozy i leczenia dysleksji jej objawy utrzymują się w wieku dorosłym, stając się poważną przeszkodą w codziennym życiu i obowiązkach. Chociaż wczesna diagnoza jest najlepszym momentem, dysleksję można rozpoznać na dowolnym etapie życia. To zaburzenie, które niestety wciąż często pozostaje nierozpoznane. Nigdy też nie jest za późno, aby pracować nad poprawą swojego stanu, a objawy zarówno u dzieci jak i dorosłych, można skutecznie złagodzić dzięki odpowiedniemu postępowaniu.

Dysleksja, a kurs czytania ze zrozumieniem, uczenia się i koncentracji uwagi

Koncentrując się na poszczególnych problemach związanych z zaburzeniem, można w dużym stopniu skorygować każdy z nich, optymalizując jakość funkcjonowania osoby dorosłej jak i dziecka. Czytanie i pisanie, jako podstawy nauki i pracy są umiejętnościami wymagającymi biegłości. Dysleksji nie można wyleczyć całkowicie, ale opracowane techniki wdrożone podczas kursu szybkiego czytania ze zrozumieniem i uczenia się pozwalają skorygować każdy z problemów związany z dysleksją. Trening pamięci, wzroku, spostrzegania, skupienia i koncentracji uwagi połączony z metodami nastawionymi na poprawę objawów dysleksji są kluczem do poprawy komfortu życia na każdym jego etapie. Zmniejszenie objawów dysleksji pozwoli dzieciom na swobodną naukę, a dorosłym może pomóc poprawić ich wydajność w codziennych czynnościach w pracy, szkole, czy w życiu osobistym.