Dla dzieci - retoryka / wystąpienia publiczne

ZAJĘCIA TEATRALNE DLA DZIECI

Kolejna edycja kursu ortografii za nami i miło nam słyszeć od dzieci pytania i prośby o przedłużenie kursu.

Dlatego też, specjalnie dla chętnych do pozostania z nami na dalszym etapie rozpoczynamy zapisy do grupy teatralnej. Zajęcia związane z ortografią, czytaniem, szybkim uczeniem się tekstów dążą na zakończenie do formy przedstawienia, do którego przygotowujemy dzieci. Tematem przewodnim najbliższego spotkania będą baśnie. Dzieci z problemami w pisaniu, czytaniu doświadczą, jak uczenie się może być przyjemne, gdy robią to w inny sposób. Dzieci nieśmiałe zyskują doświadczenie i możliwość pokazania własnych mocnych stron. Dzieci z trudnościami w skupieniu uczą się koncentracji na szybkim opanowani własnej roli i współpracy w grupie.

Dla dzieci wymagających indywidualnej opieki oraz osób zainteresowanych poprawą pisowni w języku polskim możliwe są zajęcia indywidualne. Cena zależna jest od ilości zajęć w miesiącu. Po napisaniu wstępnego testu z ortografii i pierwszych zajęciach, ustalany jest indywidualny sposób pomocy dziecku w nauce podczas pracy z grupą. Na zajęcia dzieci przynoszą również własne podręczniki do języka polskiego.

 

Jak dobrze rozmawiać? Podstawy komunikacji między ludźmi

Cel zajęć: nauczenie dzieci podstawowych zasad skutecznego porozumiewania się z rówieśnikami oraz dorosłymi oraz przygotowanie ich na świadome rozwijanie w przyszłości kompetencji komunikacyjnych.
Tematyka: schemat komunikacji między ludźmi; czynniki wspomagające i utrudniające komunikację; aktywne słuchanie; elementy perswazji; komunikacja niewerbalna; elementy komunikacji międzykulturowej; autoprezentacja; elementy wystąpień publicznych.

Czas trwania: 12 godzin


Książki bez tajemnic: warsztaty literackie dla dzieci

Cel zajęć: rozwinięcie umiejętności świadomego czytania i odbioru tekstów literackich; uwrażliwienie na tekst literacki; wyrobienie podstawowych umiejętności z zakresu odbioru literatury; przygotowanie dzieci do samodzielnego poruszania się wśród tekstów literackich.
Tematyka: świadome czytanie i odbiór literatury, wprowadzenie do analizy tekstu literackiego, podstawowe pojęcia (m.in. styl, wątek, motyw, bohater, rodzaj, gatunek).

Czas trwania: 10 godzin

 

TERAPIA BAŚNIAMI

Dla dzieci od 6-10 roku życia. Indywidualnie lub w grupie dwugodzinne spotkania ze światem baśni, bajek, książek. Odziaływanie na większą ilość zmysłów naraz w celu ułatwienia czytania i uczenia się.

Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych mają na celu zwiększyć koncentrację dziecka na własnych doznaniach, myślach, nauczyć relaksu, odprężenia, uważności związanej z własnymi emocjami. Rozwijają wyobraźnię i kreatywność dziecka, wyciszają, ułatwiają radzenie sobie ze stanem zdenerwowania u dziecka, rozluźniają napięcia ciała, uczą skupienia na słowach słyszanych i widzianych.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci, które szybko się rozpraszają, którym nierównowaga emocjonalna przeszkadza w skupieniu na nauce, które potrzebują wsparcia sensorycznego również z objawami dysleksji oraz dla każdego innego dziecka, które ma chęć przeżycia wspaniałej przygody w świecie baśni.