Dla młodzieży - czytanie

INTENSYWNY KURS SZYBKIEGO CZYTANIA, UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA

Możliwe do osiągnięcia korzyści po ukończeniu kursu:

 • Kilkakrotnie szybciej się uczysz, także języków obcych.
 • Masz lepszą pamięć i koncentrację.
 • 5 razy szybciej czytasz ze zrozumieniem.
 • Osiągasz wyższe wyniki w nauce i pracy.
 • Sprawniej funkcjonuje Twój intelekt.
 • Pewniej odpowiadasz na egzaminach. 
 • Masz więcej czasu na hobby

Uwaga! Osoby z dysleksją bardzo chwalą sobie nasz kurs, bo zyskują więcej!  Dostają metody ułatwiające im rozumienie tekstu z mniejszym wysiłkiem.

W programie kursu m.in.:

 • Nauka 7 technik szybkiego czytania z zachowaniem rozumienia czytanego tekstu
 • Techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętywanie i przypominanie
 • Ćwiczenia usprawniające koncentrację
 • Techniki szybkiego uczenia się pozwalające skrócić czas nauki o połowę
 • Nauka nowoczesnego notowania nieliniowego
 • Strategie uczenia się (systemy powtórkowe)
 • Techniki motywacyjne (na podstawie NLP)
 • Techniki zarządzania czasem
 • Techniki radzenia sobie ze stresem (zastosowanie technik relaksacyjnych)
 • Elementy mentalnego treningu aktywizacyjnego i wiele innych metod przydatnych w nauce i życiu zawodowym.

 

ROZSZERZONY KURS CZYTANIA i AKTYWNEGO UCZENIA SIĘ DLA ABSOLWENTÓW

W programie dodatkowe techniki zapamiętywania i pracy na materiałach własnych. Indywidualne podejście do potrzeb uczestników danej grupy.

Absolwenci mają możliwość systematycznej pracy na materiałach szkolnych, lekturach, podręcznikach akademickich pod opieką trenera z testami wiedzy po opanowaniu materiału. Trening przewiduje zamknięty proces aktywnego uczenia się na każdym spotkaniu, dlatego uczestnik przychodzi z wybranymi tematami do nauczenia się.

Program rozszerzony m.in. o: 

 • notowanie kreatywne
 • mapy myśli
 • notowanie metodą Cornella
 • sketchnoting
 • wystąpienia publiczne
 • prezentacje


Możliwe są również osobne grupy dla pracujących.

 

DWUMIESIĘCZNY KURS SZYBKIEGO CZYTANIA, UCZENIA SIĘ I KONCENTRACJI UWAGI

Program obejmuje zgłębienie tematów z kursu intensywnego i wydłużenie czasu pracy na materiałach własnych pod opieką trenera prowadzącego.

Oferta kierowana do osób, które mogą uczestniczyć dwa miesiące w zajęciach dwa razy w tygodniu po 90 minut lub w soboty od godz. 15.00 po 3 godziny.