Dla młodzieży - retoryka / wystąpienia publiczne

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE na 6+

Spotkania oparte na udanej komunikacji interpersonalnej. Rozwijają i wzmacniają kompetencje komunikacyjne u młodzieży. Również przygotowują do sprawnego i efektywnego porozumiewania się z ludźmi w dorosłym życiu.

Czas trwania: 10 godzin

Cel zajęć: wykształcenie umiejętności potrzebnych podczas wystąpień publicznych; wyćwiczenie skutecznych technik komunikacyjnych; radzenie sobie ze stresem; opanowanie zasad perswazji i udanej argumentacji; dobre wykorzystywanie mowy ciała podczas wystąpień.

Tematyka: komunikacja werbalna (słowa siły; komunikaty „TY” i komunikaty „JA”); komunikacja niewerbalna (otoczenie; dystans; przestrzeń i przedmioty jako komunikaty niewerbalne; głos; mowa ciała); radzenie sobie ze stresem; autoprezentacja.

 

ZAJĘCIA TEATRALNE

Dla rozwinięcia poprawnej retoryki uczestnicy ćwiczą pod okiem doświadczonej aktorki i wypracowują własny warsztat umiejętności prezentacji na scenie.

Zajęcia w miłej, swobodnej atmosferze dla młodszych i starszych. Wiedza przekazywana jest od razu w praktyce poprzez działania.

Za zgodą uczestników możliwe jest pokazanie przedstawienia szerszej publiczności.


DOBROWOLNY DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI EDU - DDKK DDKE

Spotkania dla młodzieży starszej i studentów chcących podzielić się uwagami na temat przeczytanych książek. 
Spotkania w grupie 4-6 osób. 
Po przeczytaniu dobrowolnie wybranych książek uczestnicy spotykają się w celu omówienia lektur pod kierynkiem prowadzącego spotkanie.