Dla młodzieży - pisanie

PISANIE WYPRACOWAŃ i OPRACOWYWANIE LEKTUR

Indywidualne wsparcie z języka polskiego dzieci z klas 7-8 i liceum w celu poprawy samodzielnego pisania tekstów. Minimum 4 spotkania po 90-120 minut.

Zajęcia prowadzi doświadczony filolog języka polskiego. Spotkania wyłącznie stacjonarne w uzgodnionym miejscu. 

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje pomocy w pisaniu a TY nie masz możliwości mu pomóc, zadzwoń a uzgodnimy wspólnie najlepsze rozwiązanie w krótkim czasie.

 

POWTÓRKA Z POLSKIEGO 


Dla klas 7-8 SP zajęcia warsztatowe z repetytorium przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

 • powtórka dostosowana do potrzeb ucznia: lektury, zasady pisowni, gramatyka, ortografia
 • stacjonarne spotkania raz w tygodniu
 • tematy z repetytorium ósmoklasisty
 • przygotowanie do testu oraz zaliczeń z zajęć języka polskiego

 

KREATYWNE PISANIE

 • celem jest wykształcenie umiejętności pisania
 • zachęcenie do aktywnego czytelnictwa
 • pogłębienie świadomego odbioru literatury pięknej
 • przegląd gatunków literackich
 • ćwiczenia stylu
 • dobór środków stylistycznych
 • kształcenie umiejętności opisów charakterystyk bohaterów, budowy i kompozycji utworu, dialogu i monologu, konstrukcje świata przedstawionego, stylizacji językowej

Wiele ciekawych ćwiczeń ze wsparciem polonisty oraz poszerzenie horyzontów czytelniczych.

Kurs wzbogaca umiejętności wyrażania myśli na piśmie. Rozwija warsztat pisarski, zachęca do podjęcia własnych prób literackich. Wspiera i wskazuje skuteczne narzędzia pisarskie. Również przygotowuje do samodzielnego tworzenia tekstów (literackich i użytkowych) w przyszłości.

Czas trwania: 16 godzin