Dla dorosłych

WARSZTATY DLA DOROSŁYCH
 

Komunikacja interpersonalna w życiu prywatnym i zawodowym

Czas trwania: 12 godzin
Cel zajęć: wzbogacenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej; skutecznego przekazywania komunikatów pozytywnych i negatywnych; rozwiązywanie konfliktów poprzez zmianę zwyczajów komunikacyjnych; wzmocnienie perswazyjności i asertywności.
Tematyka: komunikacja interpersonalna; style komunikacji; komunikacja werbalna i niewerbalna; perswazja; asertywność; komunikacja między kobietami i mężczyznami; komunikacja międzykulturowa; aktywne słuchanie; autoprezentacja; elementy wspomagające i zakłócające komunikację; komunikaty „TY” i komunikaty „JA”; efektywne przekazywanie krytyki i pochwały.

Wystąpienia publiczne: efektywnie i efektownie

Czas trwania: 12 godzin
Cel zajęć: wykształcenie i utrwalenie umiejętności niezbędnych do skutecznego występowania przed publicznością; świadome i wzmacniające werbalny komunikat wykorzystywanie mowy ciała; zniwelowanie stresu i wywołanie pozytywnych odczuć w związku z wystąpieniami publicznymi; sprawne i perswazyjne przygotowywanie wystąpień publicznych; radzenie sobie w sytuacji wystąpień improwizowanych.
Tematyka: komunikacja werbalna (słowa siły; komunikaty „TY” i komunikaty „JA”); komunikacja niewerbalna (otoczenie; dystans; przedmioty jako komunikaty niewerbalne; głos; mowa ciała); radzenie sobie ze stresem; przekotwiczanie emocji związanych z wystąpieniami publicznymi; korzystanie z materiałów pomocniczych; perswazja i argumentacja; autoprezentacja; wystąpienia improwizowane.

W gąszczu prozy: warsztaty literackie dla dorosłych

Czas trwania: 12 godzin
Cel zajęć: pogłębienie świadomego odbioru literatury pięknej; poszerzenie horyzontów czytelniczych; aktywizacja indywidualnego głosu dorosłego czytelnika.
Tematyka: przypomnienie i poszerzenie znajomości pojęć z zakresu literatury; pogłębianie umiejętności świadomego czytania i odbioru tekstów literackich; analiza stylu wybranych pisarzy; analiza wątków, motywów, kreacji bohaterów, poruszanej tematyki w dziełach wybranych autorów, gatunków i epok.