Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że wysyłając do nas zapytania drogą elektroniczną wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych wskazanych w wiadomości.

Ponadto informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Akademia Umiejętności Edu Jan Onak z siedzibą w Szczecinie, tel.: 731474488 adres e-mail (do osoby zajmującej się RODO i do kontaktu): szczecin@akademiaedukacji.pl zwana dalej Edu - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest odpowiedź przez Edu na Państwa zapytanie lub zgłoszenie oraz Państwa zgoda.

2. Celem zbierania danych jest udzielenie informacji w odpowiedzi na zapytanie Klienta.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r.- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jej udzielenie a wiadomość pozostanie bez odpowiedzi.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.